Studenter under Finlands kampår 1898–1909

Augusti 1898 är tidpunkten för Nikolaj Bobrikovs utnämning till generalguvernör i Finland och början på en konfliktfylld period. Gunnar Landtman var då en 20 år gammal student i Helsingfors. I boken beskriver han  hur studenter och deras föreningar och nationer gjorde aktivt och passivt motstånd mot den ryska politiken. Han utgår från sina egna dagboksanteckningar och försöker återge stämningen i Finland med fokus på studenternas upplevelser av perioden.

Utgivningsår
1940
ISBN
  • 978-951-583-418-8
Antal sidor
571
Serie