Henrik Degerman, Torsten Edgren m.fl. (red.) 2004

Stensböle i Borgå

En herrgård under 700 år
Köp

Stensböle gård i Borgå har en sjuhundraårig historia, först som medeltida säteri, sedan som fideikommiss i Rothkirchska släkten och sist som kulturhistoriskt minnesmärke efter att gården 1990 donerades till Svenska litteratursällskapet i Finland.

Genom nio artiklar tecknas herrgårdens långa och skiftande historia. Här skildras Stensböles uppkomst och utveckling till en förnäm gård under medeltiden, ägaren Wentzel Fredrik Rotkirchs liv i fält och på gården under 1700-talet samt godsekonomin och godssamhället som social enhet 1690–1950. Karaktärshusets många byggnadsskeden presenteras och förändringarna i interiörerna genom tiderna uppmärksammas i flera artiklar, likaså den rika samlingen familjeporträtt, böcker och föremål från tre sekler och fem ätter. Den avslutande artikeln handlar om hur Stensböle kom i SLS ägo, om förvaltningen och om gårdens betydelse i dag.

Boken innehåller släkttabeller och är illustrerad med målningar, ritningar och en mängd både gamla och nytagna fotografier, som levandegör herrgårdsmiljön.

Innehållsförteckning
Torsten Edgren: Stensböle blir till
Henrik Degerman: Wenzel Fredrik Rotkirch och arvet från pommerska kriget
Helena Edgren: Medeltida miljöer i Borgå socken
Carl Jacob Gardberg: Gårdsmiljön och karaktärshuset
Jouni Kuurne: Föremål från tre sekler och fem ätter
Bengt von Bonsdorff: Bildsamlingen på Stensböle
Jarl Pousar: Läslyckor och vetenskap i biblioteket
Olle Sirén: Godsdriften och godssamhället ca 1690–1950
Henry Wiklund: Stensböle gård under Svenska litteratursällskapets förvaltning

Redaktör
Utgivningsår
2004
ISBN
  • 951-583-109-1
Antal sidor
328
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
15.00 €
Serie