Marika Tandefelt (red.) 2017

Språk i skola och samhälle

Köp

Den här volymen i bokserien Svenskan i Finland − i dag och i går visar hur texter kommer till i skolans värld, hos myndigheterna och i företagsmiljö.

I skolan är läraren språkmodell och läromedlen som eleverna läser har ofta kommit till i samarbete med en språkexpert. Myndigheternas uppgift är att informera medborgarna om rättigheter och skyldigheter som bygger på lagar och förordningar. Det är en utmaning att presentera informationen på ett klart och korrekt allmänspråk. Myndigheternas svenska texter är i regel översättningar från finskan. Ansvaret för att de två språkversionerna blir likvärdiga vilar på översättaren.

Språkbruket i företagsvärlden styrs av det som är ändamålsenligt ur det enskilda företagets synvinkel. Att många företag väljer engelska som koncernspråk betyder inte att all kommunikation inom företaget eller med kunderna går på engelska. Anställda vid företag med verksamhet i både Sverige och Finland växlar mellan svenska, engelska och finska beroende på sammanhanget. Företag med kundkontakter i flerspråkiga länder försöker beakta sina kunders modersmål även om det innebär en extra kostnad. För att företagen ska vara motiverade att ge språklig service måste kunden vara aktiv och visa att tjänsten uppskattas, så är dock inte alltid fallet i Finland.

Innehållsförteckning
Marika Tandefelt: Språk i skola och samhälle
Anna Slotte och Liselott Forsman: Skriva av och skriva eget. Samtal om skrivande i den svenskspråkiga skolan i Finland
Monica Äikäs: Språkgranskning av finlandssvenska läromedel
Sten Palmgren: Lagspråket
Jannika Lassus: Svenskt myndighetsspråk i Finland
Jannika Lassus: Översättning till svenska i Finland
Rune Skogberg: Att vara språkexpert i ett företag
Wilhelm Barner-Rasmussen & May Lönnholm: Svenskan i finländskt näringsliv – till nytta eller till besvär?
Wilhelm Barner-Rasmussen: När valet står mellan engelska och svenska
Jonas Holmqvist: Vad vill den finlandssvenska kunden? Om företagens språkval och om kundbeteende

Redaktör
Utgivningsår
2017
ISBN
 • 978-951-583-363-1
 • 978-951-583-490-4
  (PDF)
 • 978-951-583-489-8
  (EPUB)
URN
 • http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-490-4
  (PDF)
 • http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-489-8
  (EPUB)
Antal sidor
207
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
32.00 €
Upphovsrätt
Serie