Marika Tandefelt

Gruppspråk, samspråk, två språk

I boken skriver tolv experter utgående från sina respektive vetenskapsområden dels om finlandssvenskans varierande former i tal, dels om svenskan som ett modersmål vid sidan av finskan som ett andra språk. Tillsammans ger de en lättillgänglig och nyansrik bild av vad det innebär att tala svenska som modersmål i dagens Finland. Perspektiven som anläggs på variationen i talspråket är många. Här presenteras det finlandssvenska standarduttalet och jämförs finlandssvensk samtalsstil med sverigesvensk. Här redogörs för finlandssvensk slang och svenska lån i finsk slang. Här studeras tvåspråkiga ungdomars till synes regellösa språkväxling och avslöjas vad finlandssvenskar egentligen tycker om engelska lån. Dessutom skildras här hur finlandssvenskan ter sig sedd ur både ett finlandssvenskt och sverigesvenskt perspektiv. I de avslutande kapitlen visas bl.a. vad som krävs för att tvåspråkighet ska uppstå och bevaras. Boken är den andra volymen i serien Svenskan i Finland – i dag och i går.

Marika Tandefelt: Gruppspråk, samspråk, två språk
Mikael Reuter: Finlandssvenskt uttal
Therese Leinonen: Exempel på variation och förändring i större städers språk
Mona Forsskåhl: Finlandssvensk slang
Heikki Paunonen: Svenska i finsk Stadislang
Jan Lindström & Camilla Wide: Finlandssvenskt samtalsspråk
Sofie Henricson: Svenska och finska i samma samtal
Leila Mattfolk: Finlandssvenskar och engelska lånord
Marika Tandefelt: Ett språk i två länder
Karmela Liebkind & Anna Henning-Lindblom: Identitet och etnicitet – och språk?
Fjalar Finnäs: Tvåspråkiga familjer och deras betydelse för demografin
Marika Tandefelt: På mer än ett språk

Redaktör
Marika Tandefelt
Utgivningsår
2015
ISBN
978-951-583-337-2
978-951-583-492-8 (PDF)
978-951-583-491-1 (EPUB)
Antal sidor
252
Bandtyp
Inbunden
Serie
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Svenskan i Finland – i dag och i går

I samma serie

Bok

2017

Marika Tandefelt

Bok

2015

Marika Tandefelt

Bok

2017

Marika Tandefelt