Marika Tandefelt

Finländsk svenska från 1860 till nutid

Den sjätte volymen i bokserien tar avstamp i 1860-talet, då många för såväl svenskan som finskan viktiga reformer genomfördes i landet. Intresset för den finländska svenskans särdrag vaknade, och grunden till dagens finlandssvenska språkvård lades kring sekelskiftet 1900. Man samlade in exempel på skiljaktigheter, och man diskuterade risken med att svenskan i Finland skulle avlägsna sig från svenskan i Sverige. Språket i skönlitteraturen och på teaterscenen väckte då särskilt intresse. Hundra år senare finns det fortfarande ett levande intresse för svenskan i Finland både i tal och i skrift, och språkforskarens verktygslåda innehåller fler redskap än förr.

 1. Marika Tandefelt: Finländsk svenska från 1860 till nutid
 2. Maren Jonasson, Jennica Thylin-Klaus & Helena Holm-Cüzdan: Textens demokratisering
 3. Jennica Thylin-Klaus: Svensk språkvård i Finland 1880–1917
 4. Marika Tandefelt: Hugo Bergroth − språkets trädgårdsmästare
 5. Jennica Thylin-Klaus: Teatern och språkvården före 1920
 6. Charlotta af Hällström-Reijonen: Den finlandssvenska språkvården från Bergroths Finlandssvenska 1917 till i dag
 7. Sven-Erik Hansén: Från folkskola till grundskola − aspekter på språkutveckling och språkvård
 8. Ann-Marie Ivars: Emigrantspråk – i Amerika, Argentina och Sverige
 9. Jennica Thylin-Klaus: Zacharias Topelius och rättstavningen
 10. Charlotta af Hällström-Reijonen: Tavaststjerna och språkriktigheten
 11. Julia Tidigs: Jac. Ahrenberg och litteraturens flerspråkighet
 12. Barbro Wiik: Litteratur på dialekt − Anders J. Nygrens byrallor
 13. Clas Zilliacus: Modernisternas språk
 14. Marika Tandefelt: Finlandssvenska på scenen i hundra år
 15. Maria Fremer: Finlandssvenskt tilltal
 16. Marika Tandefelt: Ett språk som lever förändras alltid

 

Redaktör
Marika Tandefelt
Utgivningsår
2019
ISBN
978-951-583-457-7
978-951-583-484-3 (PDF)
978-951-583-483-6 (EPUB)
Antal sidor
460
Bandtyp
Inbunden
Serie
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Svenskan i Finland – i dag och i går

I samma serie

Bok

2015

Marika Tandefelt

Bok

2017

Marika Tandefelt

Bok

2017

Marika Tandefelt