1971

Socklots byrätts protokoll

1751–1761
Protokollsbok från Socklot by i Nykarleby socken. I boken ingår också en inledande artikel och bildmaterial.
Author
År 1955 disputerade Ahlbäck med avhandlingen Kökar. Näringslivet och dess organisation i en utskärssocken som utkom i SLS serie Folklivsstudier. Ahlbäck skrev ytterligare tre böcker i samma serie: Kulturgeografiska kartor över svenskfinland 1945, Socklots byrätts protokoll 1971 och Bonden i svenska Finland 1983.

Utgivare
Utgivningsår
1971
ISBN
  • 978-951-583-392-1
Antal sidor
113
Upphovsrätt
Serie