Socken- och bynamnens fördelning

Publicerad i Studier i nordisk filologi 67 (1987), SSLS 539, s. 85–90.

Utgivningsår
1987
ISBN
  • 978-951-583-332-7
Upphovsrätt
Serie