Skärgårdsbebyggelse och skärgårdskultur i Nyland

Publicerad i Kustbygd, Folklivsstudier 13 (1980), SSLS 489, s. 127–197.

Utgivningsår
1980
ISBN
  • 978-951-583-203-0
Upphovsrätt
Serie