Ruth Hedvall, 1915

Runebergs poetiska stil

Studier
Hedvall undersöker hur Runeberg använder sig av språk och bildspråk i sina verk, och hur han skildrar människor och situationer samt naturen. Boken är Hedvalls avhandling i litteraturvetenskap.
Författare
Fil dr Ruth Hedvall (1886–1944) disputerade 1915 på avhandlingen Runebergs poetiska stil. Studier, utgiven på SLS samma år. 1917 utgav hon Finlands svenska litteratur som blev det första översiktsverket av den svenska litteraturen i Finland. Hedvall skrev Friedrich Hölderlin. En studie (1921) och Runeberg och hans diktning (1931). Hedvall var äldre lektor i svenska vid Svenska flicklyceet i Helsingfors.

Utgivningsår
1915
ISBN
  • 978-951-583-394-5
Antal sidor
363
Upphovsrätt
Serie