Räcker det med svenskan?

Om finlandssvenskarnas anknytning till sina organisationer
Köp
Organisationer och föreningar kämpar i dag med rekryteringsproblem och svårigheter att få folk att ställa upp. Samtidigt konkurrerar föreningarna i Svenskfinland i allt högre grad om samma medlemmar som de finskspråkiga. I Räcker det med svenskan? granskas de finlandssvenska föreningarnas och organisationernas problem och möjligheter och finlandssvenskarnas inställning till sina föreningar. Också svenskans betydelse vid val av studieinriktning uppmärksammas. 1. Karmela Liebkind och Tom Sandlund: Inledning 2. Maria Kreander och Tom Sandlund: Historisk och teoretisk inramning 3. Maria Kreander: De svenska och tvåspråkiga föreningarna. En kartläggande undersökning av den kvantitativa utvecklingen efter 1965 4. Karmela Liebkind, Mia Teräsaho och Inga Jasinskaja-Lahti: Upplevelser av hot mot den finlandssvenska identiteten – orsak till identitetsförstärkande strategier? 5. Karmela Liebkind, Mia Teräsaho och Inga Jasinskaja-Lahti: Språk, identitet och föreningsverksamhet bland finlandssvenskarna 6. Marcus Björk och Ralf Lillbacka: Organisationens fotfolk – nöjda eller missnöjda medlemmar? 7. Göran Djupsund och Kim Strandberg: Den finlandssvenska nomenklaturan? En studie av finlandssvensk organisationselit 8. Siv Sandberg: Sammanhållning eller sönderfall? Relationen mellan lokal och central nivå i nio finlandssvenska organisationer 9. Kjell Herberts: Enspråkighet eller tvåspråkighet? Om finlandssvenska framtidsstrategier 10. Catharina Lojander-Visapää: Studenternas val av svenska eller tvåspråkiga utbildningar på tredje stadiet 11. Karmela Liebkind och Tom Sandlund: Sammanfattning och diskussion
Innehållsförteckning
Karmela Liebkind och Tom Sandlund: Inledning
Maria Kreander och Tom Sandlund: Historisk och teoretisk inramning
Maria Kreander: De svenska och tvåspråkiga föreningarna. En kartläggande undersökning av den kvantitativa utvecklingen efter 1965
Karmela Liebkind, Mia Teräsaho och Inga Jasinskaja-Lahti: Upplevelser av hot mot den finlandssvenska identiteten – orsak till identitetsförstärkande strategier?
Karmela Liebkind, Mia Teräsaho och Inga Jasinskaja-Lahti: Språk, identitet och föreningsverksamhet bland finlandssvenskarna
Marcus Björk och Ralf Lillbacka: Organisationens fotfolk – nöjda eller missnöjda medlemmar?
Göran Djupsund och Kim Strandberg: Den finlandssvenska nomenklaturan? En studie av finlandssvensk organisationselit
Siv Sandberg: Sammanhållning eller sönderfall? Relationen mellan lokal och central nivå i nio finlandssvenska organisationer
Kjell Herberts: Enspråkighet eller tvåspråkighet? Om finlandssvenska framtidsstrategier
Catharina Lojander-Visapää: Studenternas val av svenska eller tvåspråkiga utbildningar på tredje stadiet
Karmela Liebkind och Tom Sandlund: Sammanfattning och diskussion
Author
Karmela Liebkind (f. 1949) är professor vid Socialpsykologiska institutionen vid Helsingfors universitet. Hon är känd för sin forskning om bl.a. etnicitet, mångkultur och minoriteter. Tom Sandlund (f. 1938) är professor emeritus och ordförande för Delegationen för Centret för forskning om etniska frågor och nationalism (CEREN), Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Redaktör
Utgivningsår
2006
ISBN
  • 951-583-128-8
Antal sidor
332
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
34.00 €
Serie