Om uppkomsten av den bildade talsvenskan i Finland

Föredrag vid Svenska Litteratursällskapets årshögtid den 5 februari 1914. Publicerat i Förhandlingar och uppsatser 27 (1913), SSLS 115, s. 231–252.

Utgivningsår
1913
ISBN
  • 978-951-583-306-8
Upphovsrätt
Serie