1994

Nordisk vistradition

Den episka visan
Utgiven i samarbete med Nordiska institutet för folkdiktning. Boken är en rapport från ett tvärvetenskapligt symposium på Kökar 1993 och dryftar aktuella frågor inom forskning och undervisning i balladtraditionen.

Utgivare
Utgivningsår
1994
ISBN
  • 952-9724-07-1
Antal sidor
90
Serie