Nationalitet och dikt

Språkfrågan i finlandssvensk poesi

Föredrag hållet vid Svenska Litteratursällskapets i Finland årsmöte den 5 februari 1921. Publicerat i Förhandlingar och uppsatser 34 (1920), SSLS 157, s. 199–254.


Utgivningsår
1920
ISBN
  • 978-951-583-308-2
Upphovsrätt
Serie