Musik och människor

folkmusik från Kristinestadsnejden
Köp
Folkmusiker Marianne Maans har lyssnat på traditionsarkivens bandinspelningar från Sydösterbotten och valt ut 61 melodier för denna bok. Melodierna presenteras i text och noter och en CD med arkivinspelningarna följer med boken. Ann-Mari Häggman berättar om sydösterbottnisk musiktradition och presenterar traditionsbärarna och miljön.

Utgivare
Utgivningsår
2006
ISBN
  • 952-9669-25-9
Antal sidor
152
Cirkapris
25.00 €
Serie