Minnen från krigstiden

Köp
I tjugofyra djupt personliga berättelser får vi ta del av hur människor i olika åldrar och livssituationer upplevde livet under kriget. Hur tedde sig kriget ur barnets perspektiv? Hurudant var livet vid fronten och vardagslivet därhemma? Berättelserna handlar om tiden som krigsbarn i Sverige, om frontlivets ständiga väntan och starka gemenskapskänsla, om rädsla och ransonering. De självbiografiska texterna varvas med faktabetonade översikter med bl.a. statistik och bakgrundsfakta om krigstiden och de politiska skeendena. Boken inleds med ett förord om minneskunskap och typiska drag i självbiografier. Boken baserar sig på en insamling som Folkkultursarkivet ordnade år 2001. Meddelanden från Folkkultursarkivet nr 20.
Innehållsförteckning
Ingalill Ihrcke-Åberg: Minneskunskap som källa
Niklas Labart: Finland i krig
I.N.: Som krigsbarn i Sverige
Ole Skoglund: Då kriget kom
Uffe Virta: Tidiga barndomsminnen
Thor Antas: Som barn i krigets Finland
Nina Tigerstedt: Ett krigsbarn minns
Lennart Carlsson: Livet i Sverige
Folke Pettersson: Episoder ur en barndom
Ann-Mari Lindberg: Rädslan
Mary Toikander: Bombardemang och evakuering
Maggie Selin: Minnen på duk
Kate Fewster: Minnen från åren 1939–1945
”Lena”: Arbetsplikten för skolelever under kriget
Clary Herrmans: Mina intryck från tiden som vårdare av våra krigsbarn i Sverige sommaren 1944
Margareta Othman-Sundell: En skolflickas minnen från krigstiden
Birgit (Gritt) Lindroos: Kriget blev vardag
Helena Marander: Självhushåll och svartabörshandel
Anita Baarman: Lycka och sorg
Senni Häggström: Krigsupplevelser från de båda världskrigen
Gunnel Kull: "Pappa kommer inte mera hem"
Anonym: Två avgörande år
Dagny Olander: Sorgebudet
Birger Räbb: Minnen från vinterkrigets utbrott
Kurt Ekström: En episod midsommaren 1944
Holger Östenson: Några hågkomster från vinterkriget i Ekenäs, Hangöparentesen och fortsättningskriget på Karelska näset
Author
Ingalill Ihrcke-Åberg är fil.mag. med folkloristik som huvudämne. Hon har tidigare gett ut boken Det gamla Kyrkslätt, 2000 tillsammans med Sigbritt Backman.

Redaktör
Utgivningsår
2005
ISBN
  • 951-583-115-6
Antal sidor
231
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
30.00 €
Serie