Min pennas saga

Köp
”Nå väl, må min pennas saga hafva varit en dröm, en och annan stund af bitterhet har den gett mig, mångfallt mera dock af tröst och verklig glädje.” Fredrika Runebergs litterära självbiografi handlar om en flickas läshunger, hennes väg från versmakerier till romanskrivande och om hur svårt, men livsnödvändigt det är att få skriva. Livet vid J.L. Runebergs sida innebar vissa begränsningar för det egna författarskapet, men Fredrika Runeberg skriver också om flickors rätt till utbildning och om de hinder som kvinnliga författare möter i sitt skrivande. Nyutgåvan av Min pennas saga är försedd med en inledande artikel och textkritiska kommentarer. I samarbete med Bokförlaget Atlantis.
Author
Hedvig Rask (f. 1974) är fil.mag. och arbetar sedan 2003 som redaktör vid Svenska litteratursällskapets förlag.

Utgivare
Samarbetsförlag
Utgivningsår
2007
ISBN
  • 978-951-583-149-1
Antal sidor
119
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
20.00 €
Serie