Mellan majoriteter och minoriteter

Om migration, makt och mening
Köp
Vad Sveriges och Finlands långa gemensamma historia har betytt för relationerna mellan finnar, svenskar, finlandssvenskar och sverigefinnar under 1900-talets senare del är det övergripande temat för artiklarna i denna bok. Den omfattande emigrationen från Finland till Sverige efter andra världskriget har många helt unika drag just på grund av ländernas gemensamma historia men faller samtidigt in i ett större mönster av arbetskraftsmigration, där folk från fattigare områden i den europeiska periferin flyttade till rikare delar som behövde arbetskraft inom industrin. Boken tar också upp förhållandet mellan svenskt och finskt både i Sverige och i Finland, med tyngdpunkten på maktrelationerna mellan de båda språkgrupperna i respektive länder. Dessutom behandlas språkgruppernas identitet, föreställningar om sig själva och varandra, stereotyper och erfarenheter av att tillhöra en språklig minoritet. Boken är den andra av sammanlagt fyra volymer som skrivits inom det bilaterala forskningsprogrammet Svenskt i Finland – finskt i Sverige. Distribueras i Sverige av Bokförlaget Atlantis.
Innehållsförteckning
Marianne Junila och Charles Westin: Inledning
Anneli Sarvimäki, Gunilla Kulla, Liisa Palo-Bengtsson, Kristiina Heikkilä och Sirkka-Liisa Ekman: Äldre finländska migranter berättar
Marianne Junila: Migration och mål. Destinationer för utflyttare från norra Finland på 1960- och 1970-talet
Hanna Snellman: Lapplandsborna i Göteborg
Kaisa Kepsu: Finlandssvenska flyttningsmönster och språkgränser
Charlotta Hedberg: Finlandssvenska "ansikten". Migrationskulturer och livsbanor
Matti Similä: Att "glömma" och att minnas. Finskt och svenskt i finska och svenska historieböcker
Mika Helander: Den andra rikshalvan i nutid. Nära blir fjärran
Leena Huss och Erling Wande: Emancipation i vardande?
Drag i tornedalingarnas och sverigefinnarnas språkpolitiska utveckling
Henry Bäck: Strategier för välfärdsservice på minoritetsspråk
Marja-Liisa Keinänen och Gunilla Bjerén: "Finska folk i Värmlands skogar, ödestimmen för dig slår...". Den skogsfinska renässansen i norra Värmland
Kristin Mattsson: Det förenande och förhandlingsbara finlandssvenska. Hur det finlandssvenska berättas i kvinnors livshistorier
Karmela Liebkind, Sonja Nyström, Eeva Honkanummi och Anders Lange: Svenskt och finskt som minoritet och majoritet
Erkki Virta: Finskt och svenskt. Stereotypier, status och dolda känslor
Susan Sundback: "Att krama en finne". Variationer kring språkgränsen i Svenskfinland
Marja Ågren: På kryss – en färd mellan identiteter
Anneli Sarvimäki, Liisa Palo-Bengtsson, Gunilla Kulla, Kristiina Heikkilä och Sirkka-Liisa Ekman: Så blev livet. Reflektioner kring migration
Marianne Junila, Tom Sandlund och Charles Westin: Epilog

Redaktör
Samarbetsförlag
Utgivningsår
2006
ISBN
  • 951-583-133-4
Antal sidor
528
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
38.00 €
Serie