Mellan idealism och analytisk filosofi

Den moderna filosofin i Finland och Sverige 1880–1950
Köp
I denna antologi behandlas receptionen av internationella filosofiska riktningar i Finland och Sverige. I tio artiklar skildrar forskare från de båda länderna spänningen mellan filosofins lokala tanketraditioner och globala impulser under årtiondena före och efter 1900. Perioden efter idealismens och före den analytiska filosofins dominans kännetecknas av en aktiv spaning efter nya filosofiska riktlinjer. Med Nietzsche, Bergson, Wittgenstein, pragmatismen, fenomenologin och den logiska positivismen som internationella förebilder framlade tidens nordiska intellektuella sin syn på filosofins uppgifter och metoder. Stefan Nygård och Johan Strang: Den moderna filosofin i Finland och Sverige. Carl-Göran Heidegren: Idealistisk systemfilosofi kontra den positiva andan i finsk och svensk universitetsfilosofi. Marja Jalava: Lidelse och bragd. Nietzschereceptionen i Finland ca. 1890–1910. Stefan Nygård: Vardandets världsbild och intuitionens blixtljus. Om receptionen av Bergsons filosofi i Finland. Sami Pihlström: Den tidiga receptionen av pragmatismen i Finland och Sverige. Jan Bengtsson: Fenomenologi i svensk filosofi under 1900-talets första hälft. Ilkka Niiniluoto: Eino Kaila och Wienkretsen. Svante Nordin: Åke Petzäll och Wienkretsen. Lars Hertzberg: Wittgensteinreceptionen i Finland. Johan Strang: Arvet efter Kaila och Hägerström. Den analytiska filosofin i Finland och Sverige. Jean-François Battail: Om reception av utländsk filosofi i Norden – några reflektioner utifrån. I samarbete med Bokförlaget Atlantis.
Innehållsförteckning
Stefan Nygård och Johan Strang: Den moderna filosofin i Finland och Sverige
Carl-Göran Heidegren: Idealistisk systemfiolosofi kontra den positiva andan i finsk och svensk universitetsfilosofi
Marja Jalava: Lidelse och bragd. Nietzschereceptionen i Finland ca 1890–1910
Stefan Nygård: Vardandets världsbild och intuitionens blixtljus. Om receptionen av Bergsons filosofi i Finland
Sami Pihlström: Den tidiga receptionen av pragmatismen i Finland och Sverige
Jan Bengtsson: Fenomenologi i svensk filosofi under 1900-talets första hälft
Ilkka Niiniluoto: Eino Kaila och Wienkretsen
Svante Nordin: Åke Petzäll och Wienkretsen
Lars Hertzberg: Wittgensteinreceptionen i Finland
Johan Strang: Arvet efter Kaila och Hägerström. Den analytiska filosofin i Finland och Sverige
Jean-François Battail: Om reception av utländsk filosofi i Norden – några reflektioner utifrån
Author
Stefan Nygård (f. 1973) och Johan Strang (f. 1975) är doktorander i historia respektive filosofi vid Helsingfors universitet.

Redaktör
Samarbetsförlag
Utgivningsår
2006
ISBN
  • 951-583-136-9
Antal sidor
282
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
28.00 €
Serie