Kortstavighet i Helsingforssvenskan

Publicerad i Studier i nordisk filologi 62 (1980), SSLS 490, s. 222–233.

Utgivningsår
1980
ISBN
  • 978-951-583-326-6
Upphovsrätt
Serie