Kökar

Näringslivet och dess organisation i en utskärssocken
Med hjälp av arkivmaterial och muntlig folktradition ger Ahlbäck en bild av samhällslivet på Kökar på Åland från mitten av 1500-talet till 1918.
Author
År 1955 disputerade Ahlbäck med avhandlingen Kökar. Näringslivet och dess organisation i en utskärssocken som utkom i SLS serie Folklivsstudier. Ahlbäck skrev ytterligare tre böcker i samma serie: Kulturgeografiska kartor över svenskfinland 1945, Socklots byrätts protokoll 1971 och Bonden i svenska Finland 1983.

Samarbetsförlag
Utgivningsår
1955
ISBN
  • 978-951-583-391-4
Antal sidor
382
Upphovsrätt
Serie