2008

Källan 2008:2

Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
1 Katja Hellman & Mikael Korhonen: Centrum för traditioner och folkmusik i Vasa
3 Clas Zilliacus: En liten världsteater
8 Maria Miinalainen: Finlandssvensk teater- och kulturhistoria 
10 Nelly Laitinen: Runar Schildt 120 år
13 Max Engman & Petra Hakala: Vår man i Baku 
20 Anne Bergman: Varför flaggas det i dag? Almanackans små märkesdagar 
30 Yrsa Lindqvist: Sommarstugor och fritidshus – frågelista om fritidsboende 
33 Frågelista om babytilldragelser
34 Carola Ekrem: ”Idén till Svenska litteratursällskapets insamlingsverksamhet har ytterst utgått från denna förening”. Svenska landsmålsföreningen i Helsingfors 
42 Jessica Parland-von Essen & Christa Hannuksela: Svenska landsmålsföreningens bibliotek 
45 Nelly Laitinen: Med fokus på 1970-talet: udda tidskrifter, kampsånger, feminism
49 Christer Kuvaja: Språkgräns och tvåspråkighet i östra Nyland 1750–1850
55 Judith Meurer: Utopiskt tänkande i Hagar Olssons kritiska och skönlitterära texter 
59 Camilla Asplund Ingemark & Lena Marander-Eklund: Historiska sägner om 1808–09 års krig
62 Heidi Orava: Krutrök och kanonbuller i klassrummet 
65 Magnus Pettersson: ”Den goda tystnaden”. Marianne Maans har flyttat in i Abramsgården 
67 Boknyheter
73 Henry Parland på SLS webbplats
74 Föreläsningsserien våren 2009 
75 SLS kalender 2009 
76 Julhälsning 

Utgivare
Utgivningsår
2008
Serie