2008

Källan 2008:1

Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
1 Heidi Orava: Med webben som tidsmaskin 
2 Prenumerera på nyhetsbrevet!
3 Heidi Orava: Dag Wallgren: Allt kapital är inte hårdvaluta
5 Porträttavtäckning vid SLS
6 Henry Wiklund: Tack
7 Mikael Korhonen: Finlands svenska folkmusikinstitut blir en del av SLS
9 Agneta Rahikainen: Jag har ändå inte råd att leva … Henry Parland 100 år
17 Nelly Laitinen: Sven Grönvall och Eva Wichman – två konstnärer i 1930-talets Villa Golicke 
24 Holger Lillqvist: Tidig finlandssvensk litteratur. Projektbeskrivning 
27 Marketta Sundman: På väg mot kommunikativ kompetens i svenska. Projektbeskrivning. 
30 Kimmo Grönlund: Den goda medborgaren. Projektbeskrivning 
34 Mikael Korhonen: Arkiv och forskning vid Svenska litteratursällskapet
39 Carola Ekrem: ”Att träda den svenska allmogens själsliv närmare”
42 Anne Bergman: Folkkultursarkivet undersöker schlagerfestivalen som tv-upplevelse 
42 Lisa Södergård: Nya ljudprov på Spara talets webbplats 
43 Pia Varstala: Nytt redaktionsråd för Zacharias Topelius Skrifter
45 Pris, stipendier och forskningsbidrag 
48 Pamela Slotte: Mänskliga rättigheter som tvärvetenskapligt forskningsobjekt 
53 Nina Edgren-Henrichson: Boknyheter
60 SLS-kalendern 2009
62 Håkan Andersson: Historien i förståndets vågskål och i sagans 
66 Henry Parland-seminarium
68 Höstens föreläsningsserie 

Utgivningsår
2008
Serie