2007

Källan 2007:1

Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
1 Bo Pettersson: De trampade upp stigen. Fredrika Runeberg och Solveig von Schoultz
3 Carola Ekrem: Ett hem där goda tomtar bo. Broderade bonader i finlandssvenska hem 
12 Petra Hakala: För lag och rätt – några finländska interner i Kresty 1913–1915 
20 Marijke Grotenfelt: Författarröster. Inspelade författarintervjuer i Historiska och litteraturhistoriska arkivet 
23 Mikael Korhonen: Arkiv, minne och glömska 
30 Pia Maria Ahlbäck: Finlandssvenskhet framställd genom musik 
33 Svenska litteratursällskapets årsmöte 
34 Pirkko Moisala: Skriv om ditt liv med musik 
38 Upprop om Zacharias Topelius Skrifter 
39 Pris, stipendier och forskningsbidrag 
42 Jutta Ahlbeck-Rehn: Själökvinnornas bortglömda historia 
45 Pristagarna i Folkkultursarkivets pristävling ”Talko – arbete till nytta och nöje” 
46 Magnus Pettersson: Svenska litteratursällskapets och Suomen Kulttuurirahastos Boktalko 
48 Nina Edgren-Henrichson: Boknyheter 
55 Fredrika Runeberg 200 år. Seminarium och publikationer 
55 Alla träd väntar fåglar. Solveig von Schoultz 100 år 
56 Håkan Andersson: Mångfald och gemenskap. Ordförandens hälsningstal 5.2.2007 
60 Föreläsningsserie hösten 2007 

Utgivare
Utgivningsår
2007
Serie