2006

Källan 2006:2

Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
1 Christer Kuvaja: Nya forskningsprojekt 
5 Anne Bergman & Carola Ekrem: Ungdomarna och traditionerna 
17 Monica Ståhls-Hindsberg: ”Sånt kan talko ge, blott man är me’”– talkoarbete i dag 
28 Linda Huldén: Inofficiella namn i våra städer. Pristävling nr 47 
32 Arne Toftegaard Pedersen: Ibsens retoriska rädsla 
34 Agneta Rahikainen: Henrik Ibsens många ansikten 
35 Petra Hakala: Bland skådespelare, författare och feminister.
35 Nyförvärv i Historiska och litteraturhistoriska arkivet 2005 
42 Anna Perälä: Forskningsbiblioteket på Riddaregatan 
47 Jennica Thylin: ”Den finländska svenskan” cirka 1850–1920. Svensk språkplanering i Finland ur ett idéhistoriskt perspektiv 
50 Agneta Rahikainen: Bokfest i flera dagar 
53 Spara talet på webben 54 Nina Edgren-Henrichson: Boknyheter 
60 Våra nationella kulturinstitutioner 
61 Väggkalender 2007 
62 Vetenskapsdagarna och Vetenskapernas natt 
63 Kung Karls jakt 
64 Föreläsningsserie i sällskapets hus 

Utgivare
Utgivningsår
2006
Serie