2005

Källan 2005:2

Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
1 Peter Stadius: Zacharias Topelius Skrifter – en mammut i fårakläder 
4 Marika Rosenström: ”Tack, var så god, ursäkta och förlåt”. Folkkultursarkivets meddelare skriver om vett och etikett 
18 Monica Ståhls-Hindsberg: Talko – arbete till nytta och nöje. Folkkultursarkivets pristävling nr 46 
22 Anne-May Berger: Personhistoriska fotografier. Historiska och litteraturhistoriska arkivets bildsamling 
32 Petra Hakala: Från Thalias tiljor till klerikal vardag. Nyförvärv i Historiska och litteraturhistoriska arkivet 2004 
38 Johanna Björkholm: Folkmusiken – ett svårdefinierbart kulturarv 
42 Sven-Erik Klinkmann: Innovation och tradition. Om finlandssvensk och tvåspråkig rock/pop i Vasa 
45 Arne Toftegaard Pedersen: I sagans stora tid 
47 Agneta Rahikainen: H.C. Andersen på Riddaregatan 
48 Holger Lillqvist: Edith Södergran och 30-talet 
54 Magnus Pettersson: Småland – Österbotten. Vaktombyte på författargården Abrams i Vörå 
56 Nina Edgren-Henrichson: Böcker 2005 
64 Föreläsningsserien våren 2006 

Utgivare
Utgivningsår
2005
Serie