2005

Källan 2005:1

Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
1 Magnus Petterson: Verksamheten expanderar 
4 Aktuellt 
5 Nelly Laitinen: ”Kalk-Petter”, patriarken i Lojo 
12 Arne Toftegaard Pedersen: K.A. Tavaststjerna – vår man i Paris 
17 Sanna Lillbroända-Annala: Trästaden som livsstil. Stadsteoretiska perspektiv på svenska miljöer i Finland 
23 Monica Ståhls-Hindsberg: Läkarminnen. Folkkulturarkivets specialfrågebrev om läkarens arbete 
30 Yrsa Lindqvist: Åland, turism och tradition – ett insamlingsprojekt om historia och nutid 
33 Anna Perälä hedersdoktor 
34 Lisa Söderlund & Ann-Marie Ivars: Spara talet – en insamling av svenskt talspråk i Finland 
37 Jan Hellgren: Bo Carpelans arkitektoniska värld 
40 Nalle Valtiala: Magnus von Wright i helfigur 
44 Frida Packalén: Fänrik Ståls sägner i skuggspel 
49 Agneta Rahikainen: En tillbakablick på Runebergjubileet 2004 
52 Pris, stipendier och forskningsbidrag 
55 Henry Nygård: Sopor som forskningsobjekt 
58 André Swanström: Separatistiska pietister på 1700-talet – moderna och samtidigt reaktionära 
61 Nina Edgren-Henrichson: Boknyheter våren 2005 
67 Håkan Andersson: Att värna sitt språk och dess fästen. Ordförandens hälsningstal 5/2 2005 
72 Föreläsningsserien hösten 2005 

Utgivare
Utgivningsår
2005
Serie