2004

Källan 2004:3

Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
1 Mikael Korhonen: Det svenska kulturarvet i Finland 
4 Petra Hakala: Att ta till vara arkiv – ett ansvarsfullt uppdrag 
8 Anne-May Berger: Bilden av Nils Erik Wickberg. Arkivet berättar 
15 Anna Perälä: Den osynlige läsaren 
19 Carola Ekrem: Tygblöjor, sittvagnar med mjuklift och översvämmade barnkamrar. Folkkultursarkivets meddelare skrev om barnavård och barnuppfostran 
32 Marika Rosenström: Vett och etikett. Folkkultursarkivets pristävling nr 45 
37 Databasen Finna uppdaterad 
38 Agneta Rahikainen: Författare, bildkonstnär och teolog. Tito Colliander 100 år 
40 Maria Vainio: Brevskrivaren Albert Edelfelt 
44 Bo Lönnqvist: Herrgårdarna som kulturarv 
50 Anne Bergman: Berättandet i fokus. Berättarfestivalen i Ljungby 
54 Författare i aktionsgrupper – den finlandssvenska kvinnorörelsen 
55 SLS:s bibliotek efterlyser lokalhistoriska verk 
56 Daggdroppen och kosmos. Harry Martinsons värld 
57 Nina Edgren-Henrichson: Boknyheter 
64 Studia Mediterranea. Föreläsningsserie våren 2005 

Utgivare
Utgivningsår
2004
Serie