2004

Källan 2004:2

Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
1 Bo Pettersson: Runebergjubileet fortsätter 
3 Aktuellt 
4 Magnus Pettersson: Joh. Ludv. Runeberg 200 år 5.2.2004 
6 Agneta Rahikainen: J.L. Runebergs jubileum för 100 år sedan 
13 Agneta Rahikainen: Vad gjorde Runeberg den 13 maj 1848? 
22 Lisa Södergård: Partaj, hippa och baluns? Folkkultursarkivets frågelista om slang 
30 Maria Miinalainen: Oscar Parland. Läkare, författare ochamatörkonstnär 
37 Petra Hakala: Nyförvärv 2003. Historiska och litteraturhistoriska arkivet 
41 Heidi Schreiber: Traditionsvetenskaplig bibliografi 
42 Camilla Wide: Svenskan i Finland. Ett språkvetenskapligt projekt med fokus på syntaxen 
49 Karmela Liebkind, Siv Sandberg och Tom Sandlund: Finlandssvenskarna och deras institutioner 
53 Catharina Lojander-Visapää: Språkets betydelse vid valet av svensk- eller finskspråkig utbildning 
58 Blanka Henriksson: Eviga vänner och flitiga flickor. Minnesversernas budskap 
61 Pris, stipendier och forskningsbidrag 
65 Susanne Österlund-Pötzsch: American Plus – finlandssvensk etnicitet i Nordamerika 
69 Nina Edgren-Henrichson: Boknyheter 
74 Håkan Andersson: Johan Ludvig Runeberg – nationens man och vår 
80 Föreläsningsserie hösten 2004 

Utgivare
Utgivningsår
2004
Serie