2004

Källan 2004:1

Johan Ludvig Runeberg 200 år
Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
3 Johan Wrede: Människans strävan och gudarnas makt. Världsordningen i Runebergs diktning 
14 Agneta Rahikainen: Hur ser en nationalskald ut? J. L. Runeberg i bilder 
25 Pia Forssell: Redaktören Runeberg och Helsingfors Morgonblad 
33 Lars Huldén: Varför var Runeberg så arg på Cronstedt? 
38 Anne Bergman: Runeberg i folktraditionen 
51 Carola Ekrem: Vem är din hjälte? Finlandssvenska barn berättar om sina förebilder och idoler 
61 Pertti Lassila: Runeberg – ett problem för fennomanerna 
67 Fabian Dahlström: Runeberg och Sibelius 
77 Petra Hakala & Anna Perälä: Runebergmaterial i Svenska litteratursällskapets samlingar 
79 Pia Forssell: Runeberg 200 år – Samlade skrifter 75 
82 Barbro Ståhle Sjönell: Samlade skrifter och Svenska Vitterhetssamfundet 
83 Johan Ludvig Runeberg 1804–1877 

Utgivare
Utgivningsår
2004
Serie