2003

Källan 2003:2

Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
1 Håkan Andersson: Mot en fördjupad bild av J. L. Runeberg. Svenska litteratursällskapet inför Runebergjubileet 2004 
3 Föreläsningar, seminarier, utställningar och böcker. Svenska
litteratursällskapet i Finland firar Runeberg 2004
5 Sari Hilska: Flera hundra Runebergevenemang. Ett nationellt jubileum på två språk 
7 Yrsa Lindqvist: Siden, sammet, trasa, lump ... Folkkultursarkivet insamling om förhållandet till kläder 
25 Carola Ekrem: Barnavård och barnuppfostran. Folkkultursarkivets pristävling nr 44 
30 Meta Sahlström: Samarbetsprojektet Österbottniskt 1900-tal 
34 Bettina Wulff: Bokmässornas poetik 
40 Heliga Birgitta 700 år 
41 Anna Perälä: Zachris Topelius böcker i värdefull donation 
44 Ingalill Ihrcke-Åberg: Webbplatsen – ett visitkort 
46 Nya böcker 
55 Svenska litteratursällskapets väggkalender 2004 
56 Föreläsningsserie våren 2004 
57 Medverkande i detta nummer 

Utgivare
Utgivningsår
2003
Serie