2003

Källan 2003:1

Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
1 Receptbok och jubileer 
3 Anne-May Berger: Arthur Harald Gallén – konstnär, dandy och diplomat 
10 Seminarium om Heliga Birgitta 
11 Sara Nordlund: Slang med schwung? Språkarkivets specialfrågelista nr 54 
16 Anna Perälä: Vackert, vittert, vetenskapligt. Jarl Pousars bokhistoriska samling 
24 Henrik Knif: Biografiskt lexikon under arbete 
26 Maren Jonasson: Lantbruket möter moderna tider. Allmänna finska lantbruksmöten och -utställningar 1847–1906 
29 Anna Slotte-Lüttge: En skolklass, två språk. Dialogen mellan tvåspråkiga elever och deras lärare 
32 Pris, stipendier och forskningsbidrag 
35 Petri Salo: Skolan – en för alla bekant men säregen organisation 
38 Nya böcker 
43 Svenska litteratursällskapets årsmöte 
44 Håkan Andersson: ”På tidens älf till nya seklers obekanta stränder”
48 Föreläsningsserie hösten 2003 

Utgivare
Utgivningsår
2003
Serie