2002

Källan 2002:2

Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
1 Verksamheten breddas. Växande resurser för forskning och förlag 
3 Carola Ekrem: ”En eltandborste, fred på jorden och glass åt alla barn”. Finlandssvenska barns julklappsönskemål 
10 Marika Rosenström: Hel och ren. Folkkultursarkivets informanter ger synpunkter på personlig hygien 
23 Yrsa Lindqvist: Kläder och klädsel. Folkkultursarkivets pristävling nr 43 
28 Göran Töllborn: Svensk bokmässa med finländska förtecken 
31 Bettina Wulff: Vad hette Edith Södergrans katt? och andra frågor på Helsingfors bokmässa 
36 Lars-Folke Landgrén: Stadens ansikten. Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt i tiden 
41 Sonja Nyström: Finlandssvensk identitet i relation till finskt och svenskt. Identifikationsmönster, kontakt och attityder 
43 Medlemsförmåner 
44 Magnus Pettersson: Vaktombyte på Abrams. Magnus Lindholm tar över författargården i Vörå efter Tatiana Sundgren 
47 Årets böcker 
53 Svenska litteratursällskapets väggkalender 2003 
54 Nils Erik Villstrand: Per Brahe. Mannen och minnet 
60 Föreläsningsserie våren 2003 
61 Medverkande i detta nimmer 

Utgivare
Utgivningsår
2002
Serie