2002

Källan 2002:1

Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
1 Elias Lönnrot och J.L. Runeberg. Två jubilerande gestalter i blickfånget 
3 Rainer Knapas: Vandraren – reseskildringar av Elias Lönnrot 
4 Aktuellt 
5 Jarl Pousar: Elias Lönnrots släktingar 
8 Agneta Rahikainen: Trädgården i centrum. Fredika Runebergs och Edith Södergrans litterära hem 
19 Anne Bergman: Runeberg och andra nationella hjältar. Folkkultursarkivets specialfrågelista nr 52
21 Johan Wrede: Runebergshandskrifter i lådor och gömmor? 
24 Var finns Fredrika Runebergs kokbok? 
25 Michel Ekman: Naturen och människan hos Runeberg
27 Anne Bergman: Det var en gång ... Berättandet som underhållning 
36 Statens informationspris till Gränsfolkets barn 
37 Nya böcker 
42 Pris, stipendier och forskningsbidrag 
44 Ny invånare i Abramsgården 
45 Holger Lillqvist: Bilden av Södergran
48 Håkan Andersson: Kring forskandets själ och betydelse. Ordförandens hälsningstal 5.2.2002 
52 Höstens föreläsningsserie 
53 Lena Huldén: Carl Reinhold Sahlberg och Insecta Fennica 
58 Birgitta Boucht: Vart jag än kommer har hon varit där före mig. Om Greta Langenskjöld 

Utgivare
Utgivningsår
2002
Serie