2001

Källan 2001:4

Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
1 ”Den finlandssvenska boken” och andra händelser 2001 
3 Pamela Gustavsson: Plutten – stor och skäggig eller liten och rar. Folkkultursarkivets informanter berättar om personnamn 
14 Marika Rosenström: Personlig hygien. Folkkultursarkivets pristävling nr 42
20 Carola Ekrem: Halloween – kulturellt hot eller maskerad i höstmörkret? 
29 Ingalill Ihrcke-Åberg: Minnesbilder från krigstiden 
39 Bettina Wulff: Dessa bestående tillfälligheter. Randanteckningar från två bokmässor 
44 Pamela Gustavsson: Christer Boucht – polarfararen. Utställning i sällskapets hus 
46 Henrika Tandefelt: Politiska ceremonier och symboler hos Gustaf III  
49 Charlotta Ödman: Det övergivna barnet i Tulavall 
51 Mika Helander: Samverkan mellan finskt och svenskt i ”den globala epoken” 
53 Magnus Pettersson: Diktarhemmet i Borgå 
54 Lena Huldén: Invigningen av forskargården Larses på Houtskär 
56 Jarl Pousar: Bokdonation 
57 Årets böcker 
62 SLS-kalendern 2002 
62 Specialnummer av Källan 2001 
63 Oskar Rancken aktuell i Vasa 
64 Vårens föreläsningsserie 

Utgivare
Utgivningsår
2001
Serie