2001

Källan 2001:3

Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
3 Håkan Andersson: Hälsningsanförande 
5 Ann-Marie Ivars: Huldén och dialekterna
13 Peter Slotte: Lars Huldén och ortnamnen 
24 Ann-Mari Häggman: Lars Huldén och folkdiktningen 
32 Bo Pettersson: Motsatsernas mönster. Om Lars Huldén som lyriker 
38 Karl-Johan Hansson: Lars Huldén och Bibeln
44 Bengt Ahlfors: Lars Huldén och teatern

Utgivare
Utgivningsår
2001
Serie