2001

Källan 2001:2

Förteckning över lokalarkiv i Svenskfinland
Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
3 Förord
6 Olle Siren: Livslånga kontakter med lokala arkiv 
NYLAND
9 Borgå: Borgå museum 
10 Ekenäs: Ekenäs museums arkiv 
13 Grankulla: Grankulla stads lokalhistoriska arkiv 
14 Karis: Karis lokalhistoriska arkiv 
15 Kyrkslätt: Kyrkslätts hembygdsförenings hembygdsarkiv 
15 Lojo: Lojanejdens lokalhistoriska arkiv 
16 Pernå: Lokalhistoriska arkivet i Kuggom 
18 Pojo: Pojo lokalhistoriska arkiv- Pohjan paikallishistoriallinen arkisto 
21 Sibbo: Sibbo hembygdsforskningsförenings arkiv 
24 Sjundeå: Hembygdens vänners i Sjundeåarkiv 
ÅBOLAND
25 Dragsfjärd Dalsbruks järnverks arkiv 
25 Houtskär: Houtskärs lokalhistoriska arkiv 
27 Kimito: Sagalunds arkiv 
35 Nagu: Nagu hembygdsförenings arkiv
35 Pargas: Pargasarkivet
38 Åbo: Åbo landskapsmuseum
ÖSTERBOTTEN
39 Jakobstad: Jakobstads museums arkiv
41 Karleby: Karleby Hembygdsförenings arkiv 
42 Vi Neristassbors arkiv 
43 Kaskö: Kaskö hembygdsarkiv- Kaskisten kotiseutuarkisto 
44 Korsnäs: Korsnäs lokalhistoriska arkiv
46 Kristinestad: Kristinestads lokalhistoriska arkiv 
48 Kronoby: Terjärv lokalhistoriska arkiv
49 Larsmo: Larsmo lokalhistoriska arkiv 
53 Maxmo: Maxmo hembygdsförenings arkiv 
54 Nykarleby: Hirvlax byarkiv 
54 Kantlax: byarkiv 
55 Närpes: Norrnäs byarkiv 
56 Yttermark byarkiv 
58 Övermark byarkiv 
60 Sidbäck-Elgmoss hembygdsförenings arkiv 
62 Pedersöre: Pedersärenejdens hembygdssällskaps arkiv 
63 Byarkivet i Katternö 
64 Esse och Purmo krigsveteraners arkiv
65 Purmo lokalhistoriska arkiv 
67 Vasa: Sundoms byarkiv 
67 Vörå: Vörå släkt- och hembygdsforskares arkiv

Utgivningsår
2001
Serie