2001

Källan 2001:1

Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
1 Samarbete i västerled
3 Aktuellt
4 Anna Aminoff: Arkivskatter från Stensböle gård
9 Lena Huldén: Rädda det finlandssvenska ljudet Digitalisering av ljudbanden i litteratursällskapets arkiv 
14 Anne Bergman: Berättelser om märkliga personer och platser Folkkultursarkivets specialfrågelista om det ovanliga 
22 Ingalill Ihrcke-Åberg: Krigstiden i våra minnen – Folkkultursarkivets insamling av krigsminnen
24 Jessica Parland-von Essen: Helena Frese och Augusta Armfelt – Två adelsflickors värld under slutet av 1790-talet
26 Arne Toftegaard Pedersen: Det dynamiska 1880-talet
28 Max Engman: Prästerskap i kulturens tjänst – Tankar kring det ingermanländska herdaminnet
31 Pris, stipendier och forskningsbidrag 
31 Björn Vikström: Den skapande bibelläsaren
36 Från Källans läsare
37 Bettina Wulff: Den finlandssvenska boken
39 Statens informationspris till Finlands svenska litteraturhistoria 
40 Nya böcker
46 ProfessorJohan Wrede avporträtterad
47 Håkan Andersson: Ordförandens hälsningstal 5.2.2001 
51 Föreläsningsserie hösten 2001 

Utgivningsår
2001
Serie