”Kagalen” I

Ett bidrag till Finlands historia 1899–1905. I
Kagalen var en hemlig politisk organisation i Finland i slutet av den ryska tiden. Organisationen, som inledde sin verksamhet 1901, ledde och samordnade motståndet mot den ryska politiken i landet. Kagalen spred illegal litteratur och tidningar, motarbetade värnpliktsuppbåden, organiserade politisk folkupplysningsarbete och spred information om Finland utomlands. I boken presenteras Kagalens verksamhet i sin samtida kontext.

Bokens första del behandlar perioden från 1899 till 1902. Den andra delen sträcker sig från 1903 till Kagalens upplösning 1905.

Utgivningsår
1928
ISBN
  • 978-951-583-420-1
Antal sidor
393
Serie