Historiska och litteraturhistoriska studier 96

Teman för HLS 96 är teknologi och känslor, och motsättningarna mellan dem. Sorg är i fokus i artiklar om stormaktstidens gravdikter och den sociala elitens brev på 1800-talet. Adrian Pereras romaner analyseras mot bakgrund av frågor om känslor och språklig (in)kompetens. Det organiska livet i en mekanistisk tid diskuteras utifrån Solveig von Schoultz lyrik, medan kärleksbegreppet fokuseras i en jämförelse mellan Tito Colliander och Dostojevskij. Därtill studeras Henrik Tikkanen ”inter artes”. I numret finns även essäer om resandets känslor och teknologi, tillfällesdikt och receptionen av K.A. Tavaststjernas roman Hårda tider. Dessutom ingår Ulla-Lena Lundbergs festtal från SLS årshögtid.

Läs HLS digitalt


Redaktör
Utgivningsår
2021
ISBN
  • 978-951-583-545-1
  • 978-951-583-546-8
    (PDF)
URN
  • http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-583-546-8
    (PDF)
Antal sidor
288
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
26.00 €
Serie