Historiska och litteraturhistoriska studier 87

I årets volym ingår artiklar av Gunnar Ternhag, Carl-Thomas von Christierson, Jan Dlask, Fabian Dahlström, Maarit Mannila, Christoffer Sundman, Maria Vainio-Kurtakko och Christopher Ridgewell. Dessutom ingår Anna-Maria Åströms föredrag vid SLS årshögtid 5.2.2012.
Innehållsförteckning
Anna-Maria Åström: Urbanitet och bikulturalitet bland svenskarna i Finland. Föredrag vid Svenska litteratursällskapets i Finland årshögtid den 5 februari 2012
Carl-Thomas von Christierson: Min allrakäraste lilla flicka. Carl Wilhelm von Christiersons brev till dottern Ulrica Charlotta
Christopher Ridgewell: Alexander Magnus de la Garde
Christoffer Sundman: ”Hellre i sällskap med Shakespeare och Schiller, än i släptåg efter Jolin”. När Nya Teaterhusets bolagsdirektörer blev teaterdirektörer 1861–1863
Maarit Mannila: Carl Gustaf Estlander och hans familj i skärgården
Maria Vainio-Kurtakko: En episod ur ett äktenskap. Friherrinnan Hulda von Borns självbiografiska text ”En nutids lögn” sedd i en privat, litterär och samhällelig kontext
Gunnar Ternhag: Otto Andersson och den svenska spelmansrörelsen
Fabian Dahlström: Otto Andersson och Jean Sibelius
Jan Dlask: Tikkanen-Kihlman-debatten. En bordieusk analys av paradoxen i att revoltera inifrån

Redaktör
Utgivningsår
2012
ISBN
  • 978-951-583-252-8
Antal sidor
286
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
28.00 €
Serie