John Strömberg (red.) 2008

Historiska och litteraturhistoriska studier 83

Köp
Flera av artiklarna i volym 83 av HLS anknyter till Finlands förvaltnings- och militärhistoria. Årsboken inleds av Henrik Meinanders årsfestföredrag ”Nationen Finland, en lyckosam biprodukt?”. Carl-Thomas von Christierson skildrar en militär befattningshavares jakt efter ett ämbete under senare hälften av 1700-talet. Christoffer Sundman behandlar i sitt bidrag hur det kom sig att de nyländska studenterna reste en gravvård över korpralen Gustaf Glansberg, en av veteranerna från kriget 1808–09. Statssekretariatets arkiv som ett finskt forskningsarkiv i Petersburg i slutet av autonomins tid behandlas av Eljas Orrman. Aapo Roselius analyserar i sitt bidrag den roll kriget 1808–09 hade i skyddskårsrörelsens historieuppfattning och upplysningsverksamhet. Marjatta Hietalas bidrag behandlar utgående från ett omfattande källmaterial de finländska forskarnas orientering mot Tyskland under andra världskriget. Per Stams bidrag ”Det är redan poesi” redogör för Henry Parlands litterära metod medan Sven Hirns uppsats bär rubriken ”Pantomimens historia i Norden”.
Innehållsförteckning
Henrik Meinander: Nationen Finland, en lyckosam biprodukt? Föredrag vid Svenska litteratursällskapets i Finland årshögtid den 5 februari 2008
Carl-Thomas von Christierson: Krigsfiskalen Pehr von Christierson – kommendantsekreterare på Sveaborg 1772–1783
Christoffer Sundman: De nyländska studenterna och gravvården över korpralen Gustaf Glansberg
Aapo Roselius: ”Arvet efter Runebergs hjältar”. Finska kriget 1808–09 och skyddskårens minneskultur
Eljas Orrman: Statssekretariatets arkiv – ett finskt forskningsarkiv i S:t Petersburg
Marjatta Hietala: De finländska forskarna och orienteringen mot Tyskland under andra världskriget
Per Stam: ”Det är redan poesi.” Anteckningar om Henry Parlands litterära metod
Sven Hirn: Pantomimens historia i Norden

Redaktör
Utgivningsår
2008
ISBN
  • 978-951-583-164-4
Antal sidor
279
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
26.00 €
Serie