Historiska och litteraturhistoriska studier 82

Köp
I årsboken 2007 uppmärksammas bl.a. 200-årsjubilarerna Fredrika Runeberg och Fredrik Cygnæus. Carina Burman: Fredrikorna. Bremer, Runeberg och andra författarinnor. Föredrag vid Svenska litteratursällskapets i Finland årshögtid den 5 februari 2007. Johanna Ilmakunnas: Hovets damer i 1700-talets Sverige. Augusta Lundahl: Dikter. Utgåva och efterskrift av Harry Lönnroth. Michel Ekman: Den af mig uttalade åsigten skall, förr eller senare, tränga in i nationens allmänna medvetande. Fredrik Cygnæus som litteraturkritiker. Pia Forssell: Fredrika Runeberg och bilden av författarskapet. Lisbeth Stenberg: Toini Topelius – dotterliv och drömmar. Elisabeth Stubb: Ebba zu Solms-Braunfels och Alma von Oertzen. Konstitutionell upplysningsverksamhet bland europeiska hov och aristokrater 1899–1901. Torsten Pettersson: Lånade drömmar – fiktion och verklighet. Den första Cygnæus-föreläsningen vid Helsingfors universitet
Innehållsförteckning
Carina Burman: Fredrikorna. Bremer, Runeberg och andra författarinnor. Föredrag vid Svenska litteratursällskapets i Finland årshögtid den 5 februari 2007
Johanna Ilmakunnas: Hovets damer i 1700-talets Sverige
Augusta Lundahl: Dikter. Utgåva och efterskrift av Harry Lönnroth
Michel Ekman: Den af mig uttalade åsigten skall, förr eller senare, tränga in i nationens allmänna medvetande. Fredrik Cygnæus som litteraturkritiker
Pia Forssell: Fredrika Runeberg och bilden av författarskapet
Lisbeth Stenberg: Toini Topelius – dotterliv och drömmar
Elisabeth Stubb: Ebba zu Solms-Braunfels och Alma von Oertzen. Konstitutionell upplysningsverksamhet bland europeiska hov och aristokrater 1899–1901
Torsten Pettersson: Lånade drömmar – fiktion och verklighet. Den första Cygnæus-föreläsningen vid Helsingfors universitet
Author
Fil.mag. Pia Forssell (f. 1953) är ledande editionsredaktör vid Svenska litteratursällskapets förlag och Zacharias Topelius Skrifter. John Strömberg (f. 1953) är docent i historia vid Helsingfors universitet och specialforskare vid Riksarkivet i Helsingfors.

Redaktör
Utgivningsår
2007
ISBN
  • 978-951-583-151-4
Antal sidor
208
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
26.00 €
Serie