Herrar till hatt och värja

En bortglömd gren av släkten Thesleff
Den viborgska släkten Thesleff kom till Finland i slutet av 1500-talet. Berättelserna om släkten och dess medlemmar är samtidigt en beskrivning om Finland på 1600-talet och 1700-talet.
Author
Ingegerd Lundén Cronström (1913–1972) var skönlitterär författare, forskare och redaktör. Hennes utgivning var mångsidig och hon behärskade flera genrer, även facklitteratur. På SLS var Lundén Cronström utgivare för flera delar av Släktbok. Nyföljd och skrev Herrar till hatt och värja om en bortglömd gren av släkten Thesleff (1963).

Utgivningsår
1963
ISBN
  • 978-951-583-380-8
Antal sidor
200
Upphovsrätt
Serie