Max Engman, 2008

Gränsfall

Utväxlingar och gränstrafik på Karelska näset 1918–1920
Köp
Gränsfall är en bok om hemliga kontakter strax efter ryska revolutionen, mellan Finland och Rådsryssland och mellan övriga världen och Rådsryssland via Finland. Kontakterna koncentrerades till Karelska näset och bron över Systerbäck. De första åren efter revolutionen kännetecknades av oreda och maktkamp i det väldiga Rådsryssland, och förbindelserna till utlandet var kaotiska. På den finska sidan hade ett blodigt inbördeskrig utkämpats i efterdyningarna av revolutionen och självständighetsförklaringen 1917. Formellt rådde krigstillstånd mellan länderna fram till freden i Dorpat 1920. De som tog sig över gränsbron var ofta vanliga människor som blivit på fel sida om gränsen, men det handlade också om utväxlade fångar och människor som tagits som gisslan, om diplomater, militärer och politiker och om internationella revolutionärer som anarkisten Emma Goldman och journalisten John Reed. Utgiven på finska av WSOY, 2007.
Pris och utnämningar
Statens pris för informationsspridning 2008
Author
Max Engman (f. 1945) är professor i allmän historia vid Åbo Akademi. I sin forskning har han främst behandlat frågor om migration, europeiska imperier och finländsk-ryska relationer. Bland hans tidigare verk kan Dagligt liv i S:t Petersburg (SLS, 2003) nämnas. Hösten 2007 fick han det svenska historikerpriset, Hertig Karls pris.

Samarbetsförlag
Utgivningsår
2008
ISBN
  • 978-951-583-148-4
Antal sidor
540
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
42.00 €
Serie