Fredrika Runeberg

En biografisk och litteraturhistorisk studie
Allardt Ekelunds avhandling ger en bild av Fredrika Runebergs liv och, hennes författarskap. Hennes betydelse för Johan Ludvig Runeberg behandlas också. Avhandlingen grundar sig på Fredrika Runebergs anteckningar och brev, böcker och manuskript. Boken innehåller även en biografi och bildmaterial.
Author
Fil. dr Karin Allardt Ekelund (1895–1990) förknippar man genast med familjen Runeberg och särskilt med Fredrika Runeberg. På SLS utgav Allardt Ekelund sin avhandling Fredrika Runeberg. En biografisk och litteraturhistorisk studie (1942), Anteckningar om Runebeg. Min pennas saga (1946), och Brev till sonen Walter 1861–1879 (1971). Hon har även utgett biografiska anteckningar om J. L. Runeberg, en författarutgåva av J.J. Wecksells dikter och ett urval dikter av F. M. Franzén.

Utgivningsår
1942
ISBN
  • 978-951-583-385-3
Antal sidor
605
Upphovsrätt
Serie