Fredrika Charlotta född Tengström

En nationalskalds hustru
"Själens ord, hjertats ord", det var vad Fredrika Runeberg ville tala. Hennes egen röst och hennes brinnande behov av att få skriva för sin samtid och för kommande generationer är utgångspunkten i denna biografi med anledning av författarinnans 200-årsjubileum 2007. Professor Merete Mazzarella tecknar en mångsidig bild av Fredrika Runebergs liv och författarskap och låter henne framträda genom ett rikt källmaterial, bl.a. brev till familj och vänner. Hennes roll som författarinna och skrivande kvinna gift med en nationalskald analyseras nyanserat. Mazzarella för en aktiv och kritisk dialog med både källmaterial och tidigare forskning om Fredrika Runeberg, och placerar också in henne bland andra samtida skrivande kvinnor i Sverige och Finland. Även hennes egna litterära verk får stort utrymme och ägnas längre analyser där också det samtida mottagandet presenteras. I samarbete med Bokförlaget Atlantis. På finska i översättning av Raija Viitanen, förlaget Tammi 2007.
Pris och utnämningar
Årets vetenskapsbok 2008, Vetenskapliga samfundens delegation och Förbundet för vetenskapspublicering i Finland. Nominerades för Nordiska rådets litteraturpris 2008
Författare
Merete Mazzarella (f. 1945) är professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet och har tidigare skrivit om Fredrika Runeberg i Från Fredrika till Märta Tikkanen (1985) och Att skriva sin värld (1993). Hennes litteraturhistoriska verk, essäistik och självbiografiska verk har vunnit en stor publik i både Sverige och Finland, liksom också hennes kolumner och artiklar i finlandssvenska och rikssvenska tidningar. Merete Mazzarella har belönats med flera pris, bl.a. Fredrika Runeberg-priset 1995, statens konstpris 2002 och Karl Emil Tollanders pris 2003. Hon promoverades 2007 till hedersdoktor vid Uppsala universitets medicinska fakultet.

Samarbetsförlag
Utgivningsår
2007
ISBN
  • 978-951-583-152-1
Antal sidor
330
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
15.00 €
Serie