2003

Folk och musik 2002–2003

Att förvalta en musiktradition. Finlands svenska folkmusikinstitut 1978–2003
Finlands svenska folkmusikinstitutets 25-årsjubileumsskrift. Boken skildrar bakgrunden till institutets tillkomst, de första årens försöksverksamhet och utvecklingen fram till dagens väletablerade forskningsinstitut.

Utgivare
Utgivningsår
2003
ISBN
  • 952-9669-22-4
Antal sidor
202
Cirkapris
7.00 €
Serie