1999

Folk och musik 1999

Från dansbana till rockklubb
Artiklar: Soundet som icke är? – en spelöppning i finlandssvensk populärmusikforskning (Johannes Brusila); Den finlandssvenska populärmusiken (Sven-Erik Klinkmann); ”Det var på Capri vi mötte varandra” – dansorkestrarna och deras verksamhet i Österbottens svenskspråkiga trakter (Anna-Maria Nordman); ”Tacka vet jag logdans”. Mogendansen i Sverige med tonvikt på logdansen utifrån ett deltagarperspektiv (Kurt Genrup); When the saints go marching... on – Stockholms skolbandsjazz vandrar vidare (Jens Lindgren); Känsla och sound. Om rockkritik i Hufvudstadsbladet (Matts-Johan Björkgren); Rälsen gnisslade när tåget startade (Benny Törnroos)

Utgivningsår
1999
Cirkapris
7.00 €
Serie