Finlandismer i 1700-talets svenska

Några randanmärkningar
Publicerad i Förhandlingar och uppsatser 18 (1904), SSLS 68, s. 85–93.

Utgivningsår
1904
ISBN
  • 978-951-583-304-4
Upphovsrätt
Serie