En finsk adelssläkts öden

Standertskjöld – Standertskjöld-Nordenstam
Köp
En finsk adelssläkts öden beskriver och analyserar släkten Standertskjöld – Standertskjöld-Nordenstams liv och kultur under 250 år. För denna släkt, som är av rent finskt ursprung, har framför allt godsen i Tavastland varit en fast punkt då karriärerna tagit sig skilda vägar och livsstilen blivit kosmopolitisk. Officerslivet präglade flera generationer och den gryende industrialismen erbjöd nya möjligheter till livsverk, vilket också avspeglades i kvinnorollerna. I det privata var umgänget med släkten och andra adliga familjer centralt. Umgänget odlades under livets och årets högtider men även under de jaktpartier som är typiska för adelskulturen i Europa. Släktens biografi presenteras som tematiska helheter, baserade på muntliga minnen, miljöer, föremål och dokument. Även stämningar i språk och livsstil, koder i förhållningssätt och civilisation, självförståelse och identifikation genom en släktförening bildar mönster i den Standertskjöldska släktkulturen. Tiden är varpen i den färgrika bildvävnaden, de enskilda människoödena inslaget.
Author
Bo Lönnqvist, född 1941 i Esbo, är professor emeritus i etnologi från Jyväskylä universitet. Hans forskning koncentrerar sig kring specialområden som finlandssvenska traditioner men han har också studerat folkliga bruk bl.a. i Sibirien och Rumänien. På SLS:s förlag har bl.a. utkommit doktorsavhandlingen Dräkt och mode i ett landsbygdssamhälle 1870–1920 från 1972 och Gränsfolkets barn: finlandssvensk marginalitet och självhävdelse i kulturanalytiskt perspektiv (jte Yrsa Lindqvist och Anna-Maria Åström) som fick Statens pris för informationsspridning år 2002.

Utgivningsår
2007
ISBN
  • 978-951-583-147-7
Antal sidor
335
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
38.00 €
Serie